Hoe zijn actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken historisch te duiden?

Wij zijn een levendige en geëngageerde groep onderzoekers en docenten die, vertrekkend vanuit een variëteit van thema’s en specialismen, geïnteresseerd zijn in het onderzoeken van het politieke verleden in al zijn dimensies, om zo het heden beter te begrijpen. Van vroegmodern Europa tot het moderne Indonesië en van individuele politici tot sociale bewegingen, bestuderen wij een waaier aan historische politieke actoren in uiteenlopende arena’s, waarbij wij ons de vragen stellen:
“Welke individuen, groepen en instituties hebben de macht om vorm te geven aan de maatschappij, en hoe en waarom doen ze dat?”
 

Expertises: politieke partijen | politiek geweld | hervormingen | politieke ideeën | revolutie | oorlog en vredesprocessen | Holocaust | genocide | democratie | burgerschap | verzorgingsstaat | natievorming