Politiek omstreden verleden

De onderzoekers binnen dit onderzoeksthema bestuderen de manieren waarop interpretaties, herinneringen en constructies van het verleden worden beleefd en gemobiliseerd voor politieke doeleinden vanaf de late middeleeuwen tot het heden. Regelmatig worden zowel academische als publieke historische literatuur en herinneringen aan het verleden arena's van politieke conflicten. We onderzoeken waarom en hoe meerdere actoren en belanghebbenden in de samenleving, zoals hoven, staten, lokale overheden, politieke partijen, sociale bewegingen – evenals historici zelf –uit het verleden putten om hun identiteit en politieke agenda te construeren en te legitimeren.  

Herinnering, historische herstelbetalingen, overgangsjustitie 

Ons onderzoek richt zich op de politiek van collectief geheugen, in het bijzonder het stedelijk geheugen, het Holocaust-geheugen, het postkoloniale geheugen en het geheugen van het industriële tijdperk. We onderzoeken hoe historisch geheugen resoneert met en invloed heeft op het heden en hoe het in dienst staat van politieke legitimiteit. We onderzoeken de mechanismen van geheugen- en erfgoedactivisme en ‘geschiedenisoorlogen’. Daarbij putten we uit historische theorie en (meta-)reflecties op historiografische debatten. Een ander onderwerp is de veranderende aard en het doel van historische herstelbetalingen en overgangsjustitie van de vroegmoderne tijd tot het heden. In dit interdisciplinaire veld werken we samen met andere wetenschappers binnen de universiteit en internationale netwerken.  

Onderzoekers in dit thema