Onderzoek

De afdeling Politieke geschiedenis doet onderzoek naar de politieke en maatschappelijke verhoudingen vanaf de vroegmoderne tijd tot het heden. We bestuderen deze verhoudingen in de breedste zin van het woord, van petities, sociale bewegingen en politieke partijen, tot massamoord en etnische zuivering.

Zo hebben we expertise op het gebied van, onder andere, het ontstaan, de transformatie, ineenstorting en reconstructie van politieke instituties; staat- en natievorming; de historische veranderingen van burgerschap; de historische wortels en problematiek van democratie en verzorgingsstaat; en het veranderende karakter van politiek geweld en zijn erfenis.

Centrale onderzoeksthema's