Onderzoek

De afdeling Politieke geschiedenis doet onderzoek naar de politieke en maatschappelijke verhoudingen vanaf de vroegmoderne tijd tot het heden. We bestuderen deze verhoudingen in de breedste zin van het woord, van petities, sociale bewegingen en politieke partijen, tot massamoord en etnische zuivering. Op deze manier heeft de afdeling Politieke geschiedenis onder meer expertise over het ontstaan, de transformatie, ineenstorting en reconstructie van politieke instituties; staat- en natievorming; de historische veranderingen van burgerschap; de historische wortels en problematiek van democratie en verzorgingsstaat; en het veranderende karakter van politiek geweld en zijn erfenis.

Centrale onderzoeksthema's

  • Democratie in historisch perspectief: de geschiedenis van het denken over democratie, en het doen van democratie, in het bijzonder de formatie en ontwikkeling van de instituties van democratie, zoals universeel kiesrecht, de scheiding der machten, representatie en politieke partijen
  • Politiek omstreden verledende politiek van collectief geheugen, in het bijzonder het stedelijk geheugen, het Holocaust-geheugen, het postkoloniale geheugen en het geheugen van het industriële tijdperk. 
  • Politiek geweld: hoe kan politieke onenigheid escaleren tot gewelddadige interactie, maar ook hoe na de beëindiging van gewapend conflict vreedzamer vormen van politieke interactie tot stand komen.
  • Politieke conceptende geschiedenis van politieke talen, ideeën, concepten, en ideologieën van de oudheid tot heden, maar met een focus op de vroegmoderne en moderne periodes.