Politiek geweld

Politiek geweld

Van bezetting en genocide tot regimewisseling en politiek protest: politiek conflict kent vele vormen, maar vaak gaat het gepaard met geweld. In onze afdeling bestuderen we gewelddadige conflicten ten eerste als een specifiek soort conflict, en beogen we te verklaren hoe politieke onenigheid kan escaleren tot gewelddadige interactie, maar ook hoe na de beëindiging van gewapend conflict vreedzamer vormen van politieke interactie tot stand komen – zelfs als de impact en de herinnering aan geweld de samenlevingen blijven tekenen.

Aard en variëteit van politiek geweld

We zijn geïnteresseerd in het interpreteren en verklaren van de variëteiten van gewelddadige interacties: in schaal van het laagste niveau van individueel bloedvergieten tot internationale militaire ontmoetingen; en in temporaliteit, van kortstondige gewelddadige confrontaties tot langdurig structureel geweld. Het belangrijkste is dat we de politieke aard van geweld willen begrijpen en het willen zien als een specifieke vorm van geweld binnen een breder scala van symbolische, communicatieve, integratieve, uitsluitings- en (her)verdelende repertoires van gewelddadige interactie.

Dit betekent dat we streven naar een theoretisch geïnformeerd maar empirisch ingevuld begrip van de rol van geweld in de moderne en hedendaagse politieke geschiedenis, met de nadruk op de Europese ervaringen in de lange negentiende en korte twintigste eeuw, voornamelijk binnen de context van nationale staten, maar met een extra focus op de imperiale, koloniale en ecologische aspecten van de gewelddadige geschiedenis van Europa.

Onderzoekers in dit thema