Politiek geweld

Politiek geweld

Het onderzoeksthema Politiek geweld richt zich in het bijzonder op de gewelddadige verhoudingen tussen de staat en burgers en burgers onderling. Hierbij nemen oorzaken, dynamiek en erfenis van massaal geweld een belangrijke positie in. Het accent ligt op het recente verleden, met onderzoek naar onder meer de geschiedenis en herinnering van de Jodenvervolging, verschillende vormen van verzet in tijden van politieke onderdrukking en bezetting, etnische zuivering in de twintigste eeuw, en de verbanden tussen georganiseerde misdaad en politiek geweld. De geografische reikwijdte van dit onderzoeksveld richt zich op Europa in de breedste zin van het woord en op het Midden-Oosten.