Democratie in historisch perspectief

Politieke instituties

De onderzoekers binnen dit thema bestuderen de geschiedenis van democratische instituties, praktijken en ideeën. De afgelopen jaren is de interesse in de staat van de democratie binnen en buiten de wetenshap enorm toegenomen. Dit heeft er alles mee te maken dat het wijdverspreide optimisme over de toekomst van de democratie aan het eind van de Koude Oorlog plaats heeft gemaakt voor onzekerheid en twijfel, zowel in het Westen als in andere delen van de wereld. Wij als onderzoekers vertrekken vanuit de veronderstelling dat we dit alleen kunnen begrijpen door de geschiedenis van de democratie te bestuderen.  

Democratie: denken en doen

Twee perspectieven op de geschiedenis van de democratie zijn voor ons van bijzonder belang. De eerste is de geschiedenis van het denken over democratie: democratie is niet alleen een omstreden begrip waaraan verschillende actoren een andere betekenis geven maar is ook lang onbemind geweest. Hoe heeft het begrip democratie zijn positieve hedendaagse betekenis gekregen in zijn parlementaire vorm? Welke alternatieve ideeën zijn er aangedragen?

De tweede benadering richt zich op het doen van democratie, en in het bijzonder op de formatie en ontwikkeling van de instituties van democratie, zoals universeel kiesrecht, de scheiding der machten, representatie en politieke partijen. Democratie is niet een omsluitende institutie maar bestaat uit een complexe set van regels en afspraken die mogelijk met elkaar in conflict zijn. Wij bestuderen de historische complexiteit van dit spanningsveld vanaf de vroegmoderne periode tot heden en willen daarbij begrijpen hoe deze instituties zijn ontwikkeld en waarom dit op verschillende plaatsen op een andere manier beslag kreeg.

Onderzoekers in dit thema