De filosoof als adviseur

De filosofie is een breed inzetbaar discipline. De filosofen van Universiteit Utrecht kunnen dan ook bij vele vraagstukken en projecten ingezet worden om de structuur te verhelderen en assumpties in kaart te brengen. Filosofen maken regelmatig deel uit van adviescommissies, klankbordgroepen en denktanks, omdat zij vaak de vragen stellen waar anderen aan voorbij gaan. Daarnaast geven wij regelmatig lezingen over ons onderzoek, en werken wij veel samen met empirische onderzoekers. Onderzoekers uit de filosofie publiceren in kranten, geven publiekslezingen, zoeken het contact met het middelbare onderwijs, en zijn betrokken bij nascholing van leraren.

Utrechts Filosofisch Café

Elke maand vindt in Utrecht het Filosofisch Café plaats, in Café Hofman aan het Janskerkhof. De sprekers reflecteren op actuele, maatschappelijke onderwerpen en discussiëren met de zaal, er is een prikkelende column, en studenten van de opleiding Wijsbegeerte zorgen voor een muzikale omlijsting. De avonden beginnen om 20.00 en zijn vrij toegankelijk. Het Filosofisch Café wordt georganiseerd door docenten en studenten van het Departement Filosofie & Religiewetenschappen van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met studievereniging FUF, Studium Generale en Café Hofman.

Het belang van mensenrechten bij morele vraagstukken

De Utrechtse filosofen Marjan Slob en Esmée Schilte werkten samen met juristen en antropologen om een publieksboek samen te stellen, waarin uitgezet wordt wat de relevantie is van mensenrechten in het nadenken over privacy, klimaatsverandering en de internationale rechtsorde. Het boek Mensenrechten in beweging (Uitgeverij Nieuw Amsterdam) verscheen in juni 2014.

Bij Nader Inzien

In september 2014 is door een groep Utrechtse filosofen het initiatief genomen voor de academische filosofieblog Bij Nader Inzien. Filosofen van verschillende Nederlandse en buitenlandse universiteiten geven er filosofische duiding aan actuele issues.

Filosofiecolleges voor een breed publiek

Op verzoek van Home Academy Publishers maakte prof. dr. mr. Herman Philipse een reeks filosofische hoorcolleges over een breed scala aan onderwerpen, waaronder klimaatverandering, de vrije wil, en godsdienstfilosofie.

In de media

Utrechtse filosofen leveren regelmatig bijdragen en geven interviews aan kranten (o.a. Trouw, NRC Handelsblad, de Volkskrant, Nederlands Dagblad, Parool, Brabants Dagblad), tijdschriften (o.a. De Groene Amsterdammer, Filosofie en Praktijk, Filosofie Magazine, Volzin), televisie- en radioprogramma’s (o.a. Buitenhof, Het Filosofisch Kwintet, Kunststof) en blogs (o.a. Sociale Vraagstukken, Crooked Timber.) Bekijk hier de laatste media-optredens van de Utrechtse filosofen.

© iStockphoto.com/gilaxia
17 januari 2018
Nu digitalisering doordringt tot in de haarvaten van onze maatschappij, krijgt het werk van programmeurs steeds meer ethische aspecten.
© iStockphoto.com/ideeone
1 december 2017
Een stuk van Steije Hofhuis en Maarten Boudry over het waarheidsrelativisme van postmoderne wetenschap deed veel stof opwaaien. De twee reageren op de kritiek.
3 november 2017
Scientias interviewde Jan Broersen over kunstmatige intelligentie. Wat is het precies, en moeten we ernaar uitzien of ervoor vrezen?
© iStockphoto.com/OJO_Images
20 oktober 2017
Mark Rutte streeft niet naar een 50/50-man-vrouwverdeling in het nieuwe kabinet. Filosoof Ingrid Robeyns ging hierover in gesprek in Trouw met Paul Teule.
© iStockphoto.com/chombosan
16 oktober 2017
? In het Filosofisch Café van 10 oktober 2017 deelde logicus dr. ir. Jan Broersen zijn visie op auto's die zelf keuzes maken.

Pagina's

RSS