Geschiedenis van de filosofie

De historie van onze ideeënwereld

Hoe dachten Griekse filosofen over het goede leven? Welke ideeën werden in de zeventiende eeuw als radicaal beschouwd? Waar komt ons concept van ‘wetenschap’ vandaan? Vanaf de Oudheid hebben filosofen gedebatteerd over de grote vraagstukken van de samenleving. In ons werk analyseren we deze discussies. We gebruiken historische en filologische methoden om teksten te ontsluiten en in hun context te plaatsen. We bestuderen veranderingen in de belangrijke ideeën. 

Waar komt ons concept van 'wetenschap' eigenlijk vandaan?

Thema's

Zwaartepunten in ons onderzoek zijn:

  • filosofie van de Griekse Oudheid (Aristoteles, Plato, Hellenistische filosofie)
  • vroegmoderne filosofie (Descartes, Spinoza, filosofie en wetenschappen)
  • het Duitse Idealisme (Kant, Schelling, Hegel)
  • Continentale filosofie (Nietzsche, Heidegger, Derrida)
  • Vergelijkende geschiedenis van de filosofie (Europese en Chinese, Japanse en Russische filosofie)

Ons onderzoek vormt een onderdeel van het focusgebied History and Philosophy of the Sciences and the Humanities en het strategisch thema Institutions for Open Societies. We hebben banden met het Descartes Centre voor geschiedenis en filosofie van de wetenschappen en geesteswetenschappen.