Geschiedenis van de filosofie

De historie van onze ideeënwereld

Hoe dachten Griekse filosofen over God en de wereld? En over de rol van de mens, over geluk en het goede leven? Welke ideeën werden in de zeventiende eeuw als radicaal en gevaarlijk beschouwd? Waar komt ons concept van ‘wetenschap’ eigenlijk vandaan?

Vanaf de Oudheid zijn filosofen voortdurend in discussie over de grote ideeën en problemen van de samenleving, de wetenschap en de cultuur. Bij de analyse van deze discussies betrekken wij de verbanden tussen filosofie en andere disciplines, zoals natuurwetenschappen, de antieke geneeskunde, of de theologie; wij gebruiken historische en filologische methoden om teksten te ontsluiten en in hun context te plaatsen; wij bestuderen de veranderingen in de belangrijke ideeën, maar leggen ook verbanden tussen verschillende filosofische stromingen.

Waar komt ons concept van 'wetenschap' eigenlijk vandaan?

Onderwerpen en thema's

Zwaartepunten in het onderzoek zijn:

  • de Oudheid (Aristoteles, stoïcisme, hellenistische filosofie)
  • de vroegmoderne filosofie (met name Spinoza en zijn tijd)
  • het Duitse Idealisme
  • de filosofie van de negentiende eeuw (Kant, Schelling, Hegel, filosofie en wetenschappen rond 1900)

Ons onderzoek vormt een onderdeel van het focusgebied History and Philosophy of the Sciences and the Humanities: filosofie staat immers aan de basis van ons nadenken over wetenschap, en is voortdurend in wisselwerking met andere wetenschappen.