Samenwerken

Onderzoek en advies in opdracht

De praktische filosofie en toegepaste ethiek zijn breed inzetbaar in de samenleving. Het Ethiek Instituut kan bij vele vraagstukken en projecten worden ingezet worden om de structuur, assumpties en relevante waarden binnen het project te verhelderen.

In het verleden hebben onze medewerkers bijvoorbeeld onderzoek en adviesprojecten uitgevoerd voor allerlei opdrachtgevers, uiteenlopend van het Nederlands Forensisch Instituut tot het Rathenau Instituut en van diverse GGD-instellingen tot het ministerie van Economische Zaken.

De onderzoekers van het Ethiek Instituut zitten tevens in een groot aantal adviescommissies, klankbordgroepen, denktanks en ethische commissies, bijvoorbeeld:

Lees meer over de onderzoeksprojecten van het Ethiek Instituut.

Trainingen voor professionals

Medewerkers van het Ethiek Instituut zijn ook betrokken bij de vorming van professionals op het terrein van de ethiek en de praktische filosofie. In het verleden zijn tailor-made cursussen ontwikkeld voor het Nederlands Forensisch Instituut en voor diverse ministeries. Wie een beroep doet op het instituut voor een bij- of nascholing zal een ervaren team treffen dat op maat cursussen ontwikkelt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Wessel.

In de media

Utrechtse filosofen leveren regelmatig bijdragen en geven interviews aan kranten (o.a. Trouw, NRC Handelsblad, de Volkskrant, Nederlands Dagblad, Financieel Dagblad, Parool), tijdschriften (o.a. de Groene Amsterdammer, Filosofie en Praktijk, Filosofie Magazine, Volzin), televisie- en radioprogramma’s (o.a. Buitenhof, Het Filosofisch Kwintet, Kunststof), blogs (o.a. Bij Nader Inzien, Sociale Vraagstukken, Crooked Timber en columns).

Projecten met externe partners

Digitale filosofiecolleges

Op verzoek van Home Academy Publishers maakte prof. dr. Herman Philipse een reeks filosofische hoorcolleges over een breed scala aan onderwerpen, waaronder klimaatverandering, de vrije wil, en godsdienstfilosofie.

Ethiek van geo-engineering

Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Sommigen hebben twijfels of het ons lukt ons gedrag op tijd aan te passen. Daarom werken onderzoekers aan geo-engineering, het technisch aanpassen van het klimaat. In opdracht van het Rathenau Instituut heeft het Ethiek Instituut meegeschreven aan een grotere studie over de ethische aspecten van geo-engineering.

Gedragsbeïnvloeding door de overheid

In opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen (RMO) heeft dr. Joel Anderson met W.L. Tiemeijer (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) een analyse uitgevoerd over de normatieve overwegingen rondom nudging en andere vormen van gedragssturing. Deze achtergrondstudie en het advies van de RMO zijn gebundeld in De verleiding weerstaan: Grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid.

Wat betekenen digitale stemwijzers voor de democratie?

In opdracht van het Rathenau Instituut heeft dr. Joel Anderson (samen met Th. Fossen en W.L. Tiemeijer) een normatieve analyse verricht van de implicaties van digitale stemhulpen zoals de StemWijzer en Kieskompas. Wat betekent de opkomst van deze digitale hulpmiddelen voor de huidige democratie? Hun bevindingen zijn gepubliceerd in Voorgeprogrammeerd – hoe internet ons leven leidt.

Ethiek in de kinderopvang

Namens het Ethiek Instituut leidde dr. Mariette van den Hoven een project over (beroeps)ethische reflectie in de kinderopvang, in opdracht van de CAO-partners. In een pilottraining- en studie werd nagegaan hoe werknemers en leidinggevenden in de kinderopvangsector kunnen leren reflecteren op dagelijkse ethische vragen.

Mensenrechten in Beweging

Vanuit het focusgebied ‘Conflicten en mensenrechten’ (nu Cultures, Citizenship and Human Rights) stelden Utrechtse filosofen, juristen en antropologen een publieksboek samen over de relevantie van mensenrechten in het nadenken over privacy, klimaatsverandering en de internationale rechtsorde. Het resultaat is het boek van Marjan Slob en Esmée Schilte, Mensenrechten in Beweging (Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2014).