Kennis delen

Onderzoek en advies in opdracht

De praktische filosofie en toegepaste ethiek zijn breed inzetbaar in de samenleving. Het Ethiek Instituut kan bij vele vraagstukken en projecten worden ingezet om de structuur, assumpties en relevante waarden binnen het project te verhelderen.

In het verleden hebben onze medewerkers bijvoorbeeld onderzoek en adviesprojecten uitgevoerd voor opdrachtgevers uiteenlopend van het Nederlands Forensisch Instituut tot het Rathenau Instituut en van diverse GGD-instellingen tot het ministerie van Economische Zaken.

De onderzoekers van het Ethiek Instituut zitten tevens in een groot aantal adviescommissies, klankbordgroepen, denktanks en ethische commissies. Lees meer over het onderzoek van het Ethiek Instituut.

Trainingen voor professionals

Medewerkers van het Ethiek Instituut zijn ook betrokken bij de vorming van professionals op het terrein van de ethiek en de praktische filosofie. In het verleden zijn cursussen op maat ontwikkeld voor het Nederlands Forensisch Instituut, het SCP, het RIVM en diverse ministeries. Wie een beroep doet op het instituut voor een bij- of nascholing zal een ervaren team treffen dat in samenspraak met de opdrachtgever cursussen ontwikkelt. Momenteel bieden we een programma aan over Ethiek in publieke dienstverlening, met een focus op een stappenplan voor moreel beraad. Voor meer informatie over andere mogelijkheden kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Deze video introduceert het Utrechtse stappenplan, een methode voor moreel beraad.

In de media

Utrechtse filosofen leveren regelmatig bijdragen en geven interviews aan kranten (o.a. Trouw, NRC Handelsblad, de Volkskrant, Nederlands Dagblad, Financieel Dagblad, Parool), tijdschriften (o.a. de Groene Amsterdammer, Filosofie en Praktijk, Filosofie Magazine, Volzin), televisie- en radioprogramma’s (o.a. Buitenhof, Het Filosofisch Kwintet, Kunststof), blogs (o.a. Bij Nader Inzien, Sociale Vraagstukken, Crooked Timber en columns).

Projecten met externe partners

Ethiek van geo-engineering

Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Sommigen hebben twijfels of het ons lukt ons gedrag op tijd aan te passen. Daarom werken onderzoekers aan geo-engineering, het technisch aanpassen van het klimaat. In opdracht van het Rathenau Instituut heeft het Ethiek Instituut meegeschreven aan een grotere studie over de ethische aspecten van geo-engineering.

Gedragsbeïnvloeding door de overheid

In opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen (RMO) heeft dr. Joel Anderson met W.L. Tiemeijer (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) een analyse uitgevoerd over de normatieve overwegingen rondom nudging en andere vormen van gedragssturing. Deze achtergrondstudie en het advies van de RMO zijn gebundeld in De verleiding weerstaan: Grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid.

Wat betekenen digitale stemwijzers voor de democratie?

In opdracht van het Rathenau Instituut heeft dr. Joel Anderson (samen met Th. Fossen en W.L. Tiemeijer) een normatieve analyse verricht van de implicaties van digitale stemhulpen zoals de StemWijzer en Kieskompas. Wat betekent de opkomst van deze digitale hulpmiddelen voor de huidige democratie? Hun bevindingen zijn gepubliceerd in Voorgeprogrammeerd – hoe internet ons leven leidt.