Onderzoek

De achtergrond van praktische en maatschappelijke vraagstukken

Het onderzoek van het Ethiek Instituut geeft theoretische verdieping aan praktische vraagstukken. De verschillende onderzoeksprojecten hebben als gedeelde doelstelling om toegepaste ethiek te verbinden met fundamenteel filosofisch onderzoek. Het fundamentele onderzoek van het Ethiek Instituut is gericht op de analyse van normatieve concepten (zoals mensenrechten, autonomie, rechtvaardigheid, en integriteit) en diverse strategieën van morele rechtvaardiging. De centrale vraag daarbij is hoe deze kunnen worden ingezet voor de complexe morele vraagstukken van onze tijd. In het toegepaste onderzoek draait het om concrete morele problemen in economische en politieke instituties, de gezondheidszorg, technologie, en onze omgang met dier en milieu. Ook de methodiek van het ethiekonderwijs en wetenschappelijke integriteit zijn speerpunten van ons onderzoek.

Interdisciplinair

Het Ethiek Instituut onderscheidt zich door een multidisciplinaire benadering. Onze expertise omvat alle disciplines binnen de praktische filosofie (meta-ethiek, normatieve ethiek, toegepaste ethiek, sociale en politieke filosofie, wijsgerige antropologie en esthetica). Filosofische inzichten in praktische vraagstukken worden in samenhang bestudeerd met relevante kennis uit andere disciplines, zoals economie, rechten, psychologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, en (dier-)geneeskunde. Voor een breed publiek worden deze inzichten toegankelijk gemaakt in de reeks Ethische annotaties, met beknopte papers over actuele onderwerpen.

Universitaire thema’s en focusgebieden

Ons onderzoek naar de ethiek van instituties levert een belangrijke bijdrage aan het universitaire strategische thema Institutions for Open Societies. Daarnaast hebben we bijgedragen aan het focusgebied Cultures, Citizenships and Human Rights.