Autonoom handelen & technologie

Hoe kunnen technologieën een autonoom leven en een bloeiende samenleving mogelijk maken in plaats van ondermijnen?

De opkomst van steeds nieuwe vormen van technologie heeft implicaties voor ons zelfbegrip als mensen en de inrichting van de samenleving. Wat betekent het bijvoorbeeld om verantwoordelijkheid toe te kennen aan vormen van kunstmatige intelligentie, zoals zelfrijdende auto’s? Onderzoekers binnen dit thema analyseren de ethische implicaties van technologische ontwrichting, met een focus op de vraag hoe dergelijke ontwrichting lacunes in autonoom handelen tegelijk kan vergroten en opvullen.

Een overzicht van onderzoekers, projecten, geselecteerde publicaties en voorbeelden van activiteiten voor een breder publiek volgt snel.