Autonoom handelen & technologie

Hoe kunnen technologieën een autonoom leven en een bloeiende samenleving mogelijk maken in plaats van ondermijnen?

De opkomst van steeds nieuwe vormen van technologie heeft implicaties voor ons zelfbegrip als mensen en de inrichting van de samenleving. Wat betekent het bijvoorbeeld om verantwoordelijkheid toe te kennen aan vormen van kunstmatige intelligentie, zoals zelfrijdende auto’s? Onderzoekers binnen dit thema analyseren de ethische implicaties van technologische ontwrichting, met een focus op de vraag hoe dergelijke ontwrichting lacunes in autonoom handelen tegelijk kan vergroten en opvullen.

Themacoördinator: Jeroen Hopster.

Enkele kernpublicaties binnen dit thema

Hieronder een lijst van enkele kernpublicaties van onderzoekers binnen dit thema. Volledige publicatielijsten kunnen worden gevonden via de medewerkerspagina's van individuele onderzoekers.

Werk met externe organisaties binnen dit thema

We werken regelmatig samen met externe organisaties, waar we bijvoorbeeld trainingen en advies verzorgen. Voorbeelden binnen dit thema volgen snel.

Activiteiten voor een breder publiek binnen dit thema

Regelmatig organiseren we en nemen we deel aan activiteiten voor een breder publiek. Voorbeelden volgen snel.