Onderwijs

Bachelor- en masteronderwijs in de ethiek

Het Ethiek Instituut verzorgt onderwijs voor zeer verschillende doelgroepen en ziet dit als een van haar kerntaken. De inbedding van het Ethiek Instituut binnen het departement Filosofie en Religiewetenschap maakt dat medewerkers deel uitmaken van verschillende programma’s van dit departement, zoals de bacheloropleiding Filosofie, het masterprogramma Applied Ethics en de onderzoeksmaster Philosophy.

Daarnaast verzorgen wij onderwijs in samenwerking met collega’s uit andere disciplines binnen en buiten Geesteswetenschappen. Het Ethiek Instituut draagt bijvoorbeeld bij aan onderwijs binnen de interdisciplinaire minors ‘Ethics in Modern society’, ‘Philosophy, Politics and Economics’ en ‘Medical Humanities’, maar ook aan colleges bij Farmacie, Biologie, Biomedische wetenschappen en Diergeneeskunde.

Trainingen voor professionals

De medewerkers van het Ethiek Instituut dragen ook bij aan postacademisch onderwijs. Het Ethiek Instituut werkt bijvoorbeeld regelmatig samen met organisaties om in-company of tailor-made cursussen te ontwikkelen. Lees meer over samenwerken.

E-courses

Onderwijs is voortdurend in beweging. Het Ethiek instituut biedt enkele e-courses aan die ook door internationale studenten en niet-studenten gevolgd kunnen worden.

I was stimulated to evaluate everyday practices and make well-argued ethical claims about them.