Onderwijs

Bachelor- en masteronderwijs in ethiek

Het Ethiek Instituut verzorgt onderwijs voor zeer verschillende doelgroepen en ziet dit als een van haar kerntaken. De inbedding van het Ethiek Instituut binnen het departement Filosofie en Religiewetenschappen maakt dat medewerkers deel uitmaken van verschillende programma’s van dit departement, zoals de bacheloropleiding Wijsbegeerte, het masterprogramma Applied Ethics en de onderzoeksmaster Philosophy.

Daarnaast verzorgen wij onderwijs in samenwerking met collega's uit andere disciplines binnen en buiten Geesteswetenschappen. Het Ethiek Instituut draagt bijvoorbeeld bij aan onderwijs binnen de minor Instituties, het Young Innovators programma (Honours Master), en de interdisciplinaire minor 'Ethics in Modern society’, maar ook aan lessen bij Farmacie, Biologie, Biomedische wetenschappen en Diergeneeskunde.

Praktische ethiek © iStockphoto.com/ER09

Trainingen voor professionals

De medewerkers van het Ethiek Instituut dragen ook bij aan postacademisch onderwijs. Het Ethiek Instituut werkt bijvoorbeeld regelmatig samen met organisaties om in-company of tailor-made cursussen te ontwikkelen. Lees meer over samenwerken.

E-courses

Onderwijs is voortdurend in beweging. Het Ethiek instituut biedt enkele e-courses aan die ook door internationale studenten en niet-studenten gevolgd kunnen worden.

Summer School

We bieden Summer School cursussen voor (internationale) studenten die geïnteresseerd zijn in de Applied Ethics. In 2017 is het onderwerp Value pluralism.

Video's

Naast uitgebreidere e-courses biedt het Ethiek Instituut ook korte video's die u gratis kunt bekijken. Er zijn video's over verschillende thema's, onder andere wetenschappelijke integriteit en duurzaamheid.

I was stimulated to evaluate everyday practices and make well-argued ethical claims about them.

Onderwijsboeken

De wetenschappelijke staf van het Ethiek Instituut werkten mee aan verschillende uitgaven die een goede inleiding bieden op (specifieke thema's binnen) de ethiek. Een selectie van onderwijsboeken vindt u op de pagina Publicaties.