Met de nieuwe reeks Ethische annotaties maakt het Ethiek Instituut inzichten uit de wijsgerige ethiek over actuele kwesties toegankelijk voor een breed publiek van studenten, beleidsmakers, bedrijfsleiders, politici, journalisten, activisten, en andere burgers.

De Ethische annotaties zijn beknopt en geven vaak enkel de resultaten van het onderzoek: wie meer diepgang zoekt, of alle redeneringen in detail wil begrijpen, verwijzen we graag naar de publicaties die achterin elke aflevering zijn opgenomen.

De Ethische annotaties sluiten aan bij het onderzoek dat aan het Ethiek Instituut plaatsvindt. Ze zullen op onregelmatige basis verschijnen.

Deel 2: Vluchtelingen
Bootvluchtelingen © iStockphoto.com/jcarillet

Download Ethische annotatie #2 (pdf): Morele verantwoordelijkheden tegenover vluchtelingen

Welke morele verantwoordelijkheden hebben we als Europese Unie tegenover vluchtelingen? Hoe moeten we de belangen van mensen die op de vlucht zijn afwegen tegen de belangen van de inwoners van landen die vluchtelingen opnemen? Het tweede deel van de Ethische annotaties, verschenen in juli 2016, geeft verdieping aan het huidige vluchtelingendebat door duidelijk te maken welk spectrum aan posities er in de ethische en politiek-filosofische literatuur te vinden is.

Ethische annotatie #2 over vluchtelingen samengevat in een animatiefilmpje door Naomi van Steenbergen
Deel 1: Klimaatverandering

Download Ethische annotatie #1 (pdf): Klimaatverandering als een ethische kwestie

Klimaatverandering beïnvloedt de levens van mensen wereldwijd. Dat brengt ethische vraagstukken met zich mee. Hoe verhoudt klimaatverandering zich bijvoorbeeld tot eigendomsrechten en mensenrechten? Wat is een deugdzame levenswijze als je rekening wilt houden met het klimaat? In het eerste deel van de Ethische annotaties, verschenen in december 2015, delen onderzoekers van het Ethiek Instituut de wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering.

Ethische annotatie #1 over klimaatverandering samengevat in een animatiefilmpje door Naomi van Steenbergen