Rechtvaardigheid, democratie & rijkdom

Kunnen burgers op gelijke voet met elkaar omgaan in een democratie die is doordrongen van verregaande vormen van onrecht?

Rechtvaardigheid in een democratische samenleving vereist dat burgers elkaar als vrij en gelijk behandelen. De levensvatbaarheid van dit ideaal, echter, wordt in gevaar gebracht door diepgewortelde structuren van overheersing en onrecht in klasse, gender en ras. Deze structuren reiken van het functioneren van overheidsbureaucratieƫn tot de macht van ondernemingen over wereldmarkten. Onderzoekers binnen dit thema houden zich bezig met het heroverwegen van rechtvaardigheid en democratie tegen een achtergrond van scherpe asymmetrieƫn in politieke, economische en culturele vormen van macht.

Een overzicht van onderzoekers, projecten, geselecteerde publicaties en voorbeelden van activiteiten voor een breder publiek volgt snel.