Rechtvaardigheid, democratie & rijkdom

Kunnen burgers op gelijke voet met elkaar omgaan in een democratie die is doordrongen van verregaande vormen van onrecht?

Rechtvaardigheid in een democratische samenleving vereist dat burgers elkaar als vrij en gelijk behandelen. De levensvatbaarheid van dit ideaal, echter, wordt in gevaar gebracht door diepgewortelde structuren van overheersing en onrecht in klasse, gender en ras. Deze structuren reiken van het functioneren van overheidsbureaucratieën tot de macht van ondernemingen over wereldmarkten. Onderzoekers binnen dit thema houden zich bezig met het heroverwegen van rechtvaardigheid en democratie tegen een achtergrond van scherpe asymmetrieën in politieke, economische en culturele vormen van macht.

Themacoördinator: Yara Al Salman.

Enkele kernpublicaties binnen dit thema

Hieronder een lijst van enkele kernpublicaties van onderzoekers binnen dit thema. Volledige publicatielijsten kunnen worden gevonden via de medewerkerspagina's van individuele onderzoekers.

Werk met externe organisaties binnen dit thema

We werken regelmatig samen met externe organisaties, waar we bijvoorbeeld trainingen en advies verzorgen. Voorbeelden binnen dit thema volgen snel.

Activiteiten voor een breder publiek binnen dit thema

Regelmatig organiseren we en nemen we deel aan activiteiten voor een breder publiek. Voorbeelden volgen snel.