Onderzoek en advies in opdracht

Filosofen aan het Ethiek Instituut ontwikkelen met regelmaat adviezen en studies in opdracht van externe partijen. Hieronder zijn enkele voorbeelden verzameld. 

Ministerie van Financiën – Herstel na de kinderopvangtoeslagaffaire

Omslag van het rapport 'Herstal na de kinderopvangtoeslagaffaire'

Op verzoek van het Ministerie van Financiën schreven prof. dr. Ingrid Robeyns en prof. dr. Rutger Claassen een ethische analyse en advies over herstel na de kinderopvangtoeslagaffaire. Aan de hand van een kompas bestaande uit individuele waarden, publieke waarden en proceswaarden analyseren ze de afhandeling van de toeslagenaffaire en komen ze tot aanbevelingen.

Herstel na de kinderopvangtoeslagaffaire – een ethische analyse

KVS Preadviezen – Corporate governance en het maatschappelijk belang

Kaft van de KVS Preadviezen 2022

Prof. dr. Rutger Claassen (UU) en prof. dr. Dirk Schoenmaker (Rotterdam School of Management) stelden voor de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde de bundel Preadviezen samen, over 'Corporate governance en het maatschappelijk belang'. Eind 2022 werden de Preadviezen overhandigd aan minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat).

KVS Preadviezen 2022

Centraal Planbureau – Economische beleidsanalyses

Kaft van CBP adviesrapport beleidsanalyses

Voor het Centraal Planbureau schreven prof. dr. Ingrid Robeyns en prof. dr. Rutger Claassen een filosofisch advies over economische beleidsanalyses. Robeyns en Claassen beargumenteren dat beleidsonderzoek onvermijdelijk normatief is en doen aanbevelingen omtrent de vraag hoe beleidskeuzes toch zo neutraal mogelijk gemaakt kunnen worden. Het rapport gaat hiervoor specifiek in op de effecten van economisch beleid, de selectie van beleidsopties en aannames in economische analyse.

Economische beleidsanalyses – een filosofische blik