Future Learning Spaces

Educate-it onderzoekt binnen het project Learning Spaces de eisen en randvoorwaarden die nodig zijn om te voldoen aan de ambitie en onderwijsvisie van de Universiteit Utrecht als het gaat om de leeromgeving. Dit doet Educate-it samen met deskundigen uit de hele universiteit. Ook beoogt het project de verschillende initiatieven en ervaringen die zijn opgedaan te bundelen. Zo ontstaat een waardevolle bron aan informatie en wordt vorm gegeven aan de eisen voor een toekomstbestendig ontwerp van de verschillende ruimtetypes. 

De toenemende inzet van activerend en blended onderwijs daagt docenten en studenten uit om in het contactonderwijs op een andere manier om te gaan met de fysieke leeromgeving. Verschillende faculteiten experimenteren al met nieuwe inrichtingen van onderwijszalen, zoals de Active Learning Classroom, Virtual Classroom en Teaching & Learning Lab. Maar om de fysieke leeromgevingen toekomstbestendig te maken is nader onderzoek nodig.

GA NAAR DE WEBSITE FUTURE LEARNING SPACES

Ideeën?

De uitkomsten van de projectteams worden getoetst en aangehouden tegen de ervaringsdeskundigen van de Special Interest Group Learning Spaces. Heb je zelf ook ideeën voor het aanpassen van je onderwijsruimte aan je onderwijsvorm? Of wil je jouw ervaringen met innovatieve onderwijsruimtes delen met anderen? Neem dan vooral contact op met fls@uu.nl Educate-it om samen de mogelijkheden te verkennen.

Heb je zelf ideeën voor het aanpassen van je onderwijsruimte aan een onderwijsvorm? Of wil je jouw ervaringen met innovatieve onderwijsruimtes delen met anderen?

Neem dan contact op om de mogelijkheden te verkennen met het projectteam Future Learning Spaces via Teaching Support