Over Educate-it

Educate-it werkt UU-breed aan het innoveren en versterken van het onderwijs met technologie. Educate-it ondersteunt docenten, die zelf het initiatief nemen om hun onderwijs te vernieuwen, bij zowel het (her)ontwerpen van hun onderwijs naar een blended learningvorm, als in het gebruik van onderwijstools waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld door andere UU-docenten. Hierbij wordt zoveel mogelijk evidence-informed gewerkt. Daarnaast werkt Educate-it aan innovatieprojecten gericht op de toekomst van het onderwijs. Educate-it is partner in het Centre for Academic Teaching and Learning.

Duurzame innovatie van het onderwijs

Duurzaam innovatiemodel Educate-it

Educate-it werkt aan een duurzaam innovatiemodel, waarmee de UU op een dynamische, effectieve en efficiënte wijze het onderwijs duurzaam kan blijven innoveren. Lees ook het artikel in The chronicle of higher education