Aan de slag

Elke faculteit heeft een key-user Remindo die docenten helpt bij het maken van een tentamen in Remindo en het digitaal afnemen van toetsen met Remindo. Daarnaast is er een uitgebreide supportsite beschikbaar, waar docenten op een overzichtelijke manier uitgebreide informatie kunnen vinden over toetsen met Remindo.

Ga naar de supportsite

Wil je meer weten over welke toetsvorm het beste aansluit op je onderwijs? Of hoe je een goede toets(vraag) ontwerpt, deze construeert en afneemt en tot een beoordeling van een toets en de analyse komt? Volg dan de online modules over toetsing.

Naar online modules toetsing

Als de toets reeds als schriftelijk is geroosterd in één van de zalen van het Educatorium dan kan deze via de roosteraar omgezet worden naar een digitale toets. Dit kan tot uiterlijk twee weken voor toetsdatum. Volg onderstaand stappenplan voor het digitaal afnemen van een toets met Remindo.

Stap 1

De docent neemt contact op met de key-user Remindo van de faculteit. Let op: voor Bètawetenschappen is stap 1 en 2 omgedraaid. Zie hier voor meer informatie

Stap 2

De docent vraagt bij de facultaire roosteraar digitale toetsafname aan. Let op: voor Bètawetenschappen is stap 1 en 2 omgedraaid. Zie hier voor meer informatie 

Stap 3

Roostering Centraal koppelt terug of de toets digitaal afgenomen kan worden.

Stap 4

De key-user Remindo vult samen met de docent het intakeformulier in. De functionele mogelijkheden van Remindo worden besproken.

Stap 5

De key-user maakt een eigen omgeving voor het betreffende vak of blok aan in Remindo.

Stap 6

De key-user wijst de docent op de supportsite en stuurt relevante documenten zodat de afname goed kan verlopen.