Digitaal toetsen

Het integreren van digitaal toetsen in je onderwijs is een van de manieren om je onderwijs te versterken. Je kunt met digitaal toetsen zowel de kwaliteit van je toetsen verbeteren, maar ook effectiever en efficiënter gaan werken.

In de zalen van het Educatorium  en Olympos kunnen alle opleidingen - ook de grote eerstejaars Rechten- en Psychologiecursussen - hun studenten gelijktijdig digitaal toetsen via een beveiligd wifi-netwerk op chromebooks. Alle faculteiten van de UU maken inmiddels gebruik van de digitale toetsvoorziening. Voor de afname van toetsen voor kleine groepen zoals toetsen voor cursussen met een klein aantal studenten, extra-tijders, herkansingen en digitale inzages, hebben de faculteiten de beschikking over eigen chromebooks en toetslocaties die ook onderdeel zijn van het beveiligde wifi-netwerk.

Bij de Universiteit Utrecht wordt de toetssoftware Remindo gebruikt om digitale summatieve en formatieve toetsen af te nemen. 

Probeer de demotoets

Wat is de meerwaarde voor jouw onderwijs?

Digitale toetsing heeft meerwaarde voor student en docent. Digitale toetsing sluit goed aan bij de belevingswereld van studenten. Uit evaluaties blijkt dat zij liever typen dan schrijven en een grotere variatie in vraagtypen waarderen. Ook blijkt uit een literatuurstudie dat digitale toetsing positieve effecten kan hebben op de toetskwaliteit wanneer dit correct wordt ingezet. Zowel summatieve als formatieve toetsen kunnen online worden afgenomen. Docenten hebben binnen de toetstool Remindo overzicht over toetsvragen en afgenomen toetsen, waardoor zij de kwaliteit van de toetsen gestructureerd kunnen verbeteren.