Innovatieve onderwijsruimtes

De toenemende inzet van activerend en blended onderwijs daagt docenten en studenten uit om in het contactonderwijs op een andere manier om te gaan met de fysieke leeromgeving.

Innovatieve onderwijsruimtes aan de UU

Er zijn binnen en buiten de UU innovatieve onderwijsruimtes voor docenten beschikbaar. Neem contact op met de betreffende contactpersonen van deze ruimtes.

Overzicht innovatieve onderwijsruimtes (pdf)

Future Learning Spaces

Er wordt ook geëxperimenteerd met mogelijk toekomstige inrichtingen van onderwijszalen, zoals de Active Learning Classroom, de Virtual Classroom en het Teaching & Learning Lab. Zie ook het artikel Hybride onderwijs met een voetpedaal en het artikel ‘The way we are stimulated to experiment together is unique’. Maar om de fysieke leeromgevingen toekomstbestendig te maken zijn er meer experimenten en onderzoek nodig. Lees meer over de verschillende Future Learning Spaces van de UU.

Future Learning Spaces van de UU

Werkgroepruimte met hybride functie

Meerdere werkgroepruimten binnen de UU zijn ingericht om hybride onderwijs te kunnen geven. Voor het geven van onderwijs in deze ruimtes zijn praktische en didactische handreikingen beschikbaar. 

Hybride werken: Onderwijszalen