Blended learning

Het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is van hoge kwaliteit en continu in ontwikkeling. Om blijvend te werken aan de kwaliteit van het onderwijs en in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen, blijft de Universiteit Utrecht de komende jaren binnen het Utrechtse onderwijsmodel inzetten op blended learning als onderwijsconcept. Blended learning gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. Onderwijstools zoals kennisclips en e-modules worden niet toegevoegd aan het onderwijs als extra voorziening, maar vervangen waar relevant de traditionele vormen van contactonderwijs en zelfstudieEducate-it ondersteunt docenten en studenten om hun onderwijs hierop aan te passen. Hierbij vindt Educate-it het belangrijk dat docenten eigenaar blijven van hun eigen onderwijs.

Daarnaast biedt Educate-it ook ondersteuning bij andere innovatieve onderwijsvormen, zoals Challenge-Based Learning, Hybride onderwijs en online onderwijs. Deze onderwijsvormen worden hieronder toegelicht.

Utrechts Onderwijsmodel

Bij de Universiteit Utrecht staat onderwijs centraal. Daarom wordt er al jaren in geïnvesteerd en tijd voor vrijgemaakt. Docenten kunnen hun onderwijs vernieuwen en verbeteren en vinden hierdoor uitdaging in hun werk. Studenten krijgen een uitdagend studieklimaat, passend bij hun ambities en talenten. Deze onderwijsomgeving is gebaseerd op het Utrechts Onderwijsmodel. Met dit onderwijsmodel zijn al veel successen bereikt, zoals een lagere uitval in het eerste jaar, studenten die meer uit hun studie halen én een hoog studiesucces. Als docent of student van de Universiteit Utrecht werk of studeer je volgens dit model.