Digitale leeromgeving van de toekomst

Het project Digitale Leeromgeving (DLO) onderzoekt hoe de digitale leeromgeving van de toekomst eruit kan zien voor de Universiteit Utrecht.

Het project is een initiatief van Educate-it, in samenwerking met de directie ITS (Information and Technology Services). Het project richt zich op wat nodig is om onderwijs van de toekomst optimaal te ondersteunen met digitale tooling, vanuit onderwijskundig, organisatorisch en technologisch perspectief. De DLO van de toekomst is voor de Universiteit Utrecht een digitaal ecosysteem dat bestaat uit diverse onderwijstools en onderwijsdiensten die naadloos met elkaar samenwerken om studenten en docenten te ondersteunen bij hun onderwijsactiviteiten.

Uitgangspunten Digitale Leeromgeving

De digitale leeromgeving:

  • ondersteunt persoonlijk, activerend en kleinschalig onderwijs, zoals beschreven is het in Utrechts onderwijsmodel, en ondersteunt blended én online onderwijs.
  • is gebruiksvriendelijk en heeft een eigentijdse uitstraling.
  • voldoet aan de meest recente security- en privacyeisen, waardoor de data en gegevens van gebruikers goed beschermd zijn.
  • bestaat uit verschillende tools die goed op elkaar afgestemd zijn, die elkaar aanvullen en goed samenwerken (wat betreft gegevensuitwisseling en toegang).
  • genereert data (Learning Analytics) die docenten van de UU kunnen gebruiken om studenten optimaal te ondersteunen en te begeleiden en om meer inzicht te krijgen in hun leerproces (en hierop in te spelen).
  • moet flexibel en snel onder eigen regie kunnen worden aangepast aan de eisen en wensen van studenten en docenten, en op basis van nieuwe inzichten verkregen uit onderwijskundig onderzoek of nieuwe technologische mogelijkheden.

Meer weten? Neem dan contact op met de projectleider DLO via Teaching Support.