Over ons

Wetenschappelijk directeur

Prof. dr. Paul Ziche

Business Manager

Ariane den Daas

Penvoerder

Faculteit Geesteswetenschappen

Wetenschap bepaalt in toenemende mate de wijze waarop politici, burgers en bestuurders hun wereld interpreteren.

Missie

In de hedendaagse samenleving neemt wetenschapsbeoefening een prominente plaats in. Wetenschap bepaalt in toenemende mate de wijze waarop politici, burgers en bestuurders hun wereld interpreteren. Wetenschapsgeschiedenis kan opgevat worden als de geschiedenis van de ontwikkeling van wetenschappelijke culturen. Ze bestudeert de productie van kennis die resulteert uit de voortdurende strijd tussen rivaliserende wetenschappelijke opvattingen en claims. Ze onderzoekt de wisselwerking tussen wetenschappelijke zoekers en de verschillende contexten waar zij deel van uitmaken. Tegelijkertijd kan de ontwikkeling van wetenschap niet worden begrepen zonder een gedetailleerde filosofische analyse van de inhoud en van de methoden en concepten die het onderzoek sturen.

Het Descartes Centre onderscheidt zich door de nadruk die wordt gelegd op geschiedenis en filosofie van alle disciplines. Het Centre wil zich echter niet beperken tot de verdieping van het wetenschappelijke inzicht in aard en methode van de wetenschap. Kritische reflectie over de grondslagen van de wetenschapsbeoefening, de wijze waarop de resultaten ervan worden verspreid en de rol van de retorica in deze processen dient een rol te spelen in het maatschappelijke en politieke debat.

René Descartes

René Descartes

Het Descartes Centre is vernoemd naar de filosoof, wiskundige en natuurwetenschapper René Descartes (1596-1650), die als een van de grote pioniers op het gebied van de moderne wijsbegeerte en wetenschapsbeoefening beschouwd kan worden. Hij heeft de wetenschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd diepgaand beïnvloed: door eigen bijdragen, maar vooral door zijn methode en door de radicaal nieuwe fundering die zijn filosofie aan de wetenschappen wilde verschaffen. De jonge Utrechtse universiteit (opgericht in 1636) was jarenlang het podium voor felle debatten over zijn opvattingen.