Fellowships

Het Descartes Centre stelt fellowships ter beschikking om intellectuele uitwisseling te bevorderen en internationale samenwerking te versterken op het gebied van de geschiedenis en filosofie van de wetenschappen.

Er zijn twee soorten fellowships beschikbaar:
 

  • Een Junior Fellow verricht onderzoek aan de Universiteit Utrecht en/of Nederlandse musea/archieven. Hij/zij presenteert zijn/haar werk tijdens een van de colloquia van het Descartes Centre.
  • Een Senior Fellow doet niet alleen wat de Junior doet maar draagt ook actief bij aan andere bijeenkomsten en onderwijs/onderzoeksactiviteiten.

Kandidaten moeten aantoonbare affiniteit hebben met de focus van het Descartes Centre: de geschiedenis en filosofie van de wetenschappen. Een Fellow werkt bij voorkeur samen met een of meerdere leden van het Descartes Centre.

Van een Fellow wordt verwacht dat hij/zij participeert in door het Descartes Centre georganiseerde activiteiten. De door de kandidaat beoogde verblijfperiode moet zodanig bepaald zijn, dat deze participatie praktisch mogelijk is. De maanden juli en augustus zijn in beginsel uitgesloten. 

Fellowships zijn beschikbaar voor een periode van maximaal drie maanden. De vroegste ingangsdatum van een Fellowship ligt minimaal zes maanden na toekenning eind maart. Starten in hetzelfde jaar is dus pas mogelijk per 1 oktober.

Voor Senior Fellows bedraagt de maximale declaratieruimte voor gemaakte kosten (zoals huisvesting en vervoer) € 3000,- per maand, voor Junior Fellows is dat maximaal € 2000,- per maand. Kandidaten moeten een permanent woonadres buiten Nederland hebben.

Procedure

U kunt zich aanmelden door vóór de deadline het volgende in te leveren:

  • Een compleet ingevuld aanmeldformulier
  • Een curriculum vitae
  • Een lijst met uw voornaamste publicaties (2 pagina’s of minder)
  • Een onderzoeksvoorstel van max. 750 woorden
  • Senior Fellows dienen inzichtelijk te maken waar en hoe zij gaan bijdragen aan publieke bijeenkomsten, onderwijs- en onderzoeksactiviteiten tijdens het verblijf in Utrecht
  • Een aanbevelingsbrief van minimaal één lid van het Descartes Centre


De aanvragen worden eens per jaar - in maart - beoordeeld. Indienen van aanvragen kan dan ook tot 1 maart 2025.

Dien uw aanvraag in via infodescartescentre@uu.nl.

Logo podcast WWACT - Guillermo Pupo Pernet

Voor een verdere indruk van de Descartes Centre Fellowships, luister naar het gesprek op Spotify of Apple Podcast van Guillermo Pupo Pernet, met de directeur van het centrum, Paul Ziche.