Onderzoek

Het onderzoeksprogramma van het Descartes Centre valt samen met het universitaire focusgebied History and Philosophy of the Sciences and the Humanities.

Dit onderzoek verschaft een historisch en filosofisch langetermijnperspectief op wetenschappelijke ontwikkelingen met grote maatschappelijke impact, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschappelijke integriteit, de maatschappelijke positie van wetenschap, en de financiering van onderzoek. Deze ontwikkelingen worden gevolgd, geanalyseerd en bediscussieerd. Vanuit de aanwezige brede expertise brengen leden van het Descartes Centre oplossingsrichtingen en alternatieven in kaart.

Het onderzoek van de leden van het Descartes Centre krijgt bovendien spin-off in wetenschapshistorisch en wetenschapsfilosofisch onderwijs, dat als noodzakelijke bagage van elke afgestudeerde academicus moet worden gezien.

De webtool ePistolarium, mede ontwikkeld door het Descartes Centre, maakt 20.000 geleerdenbrieven uit de Gouden Eeuw in samenhang doorzoekbaar