Samenwerken

Het Descartes Centre heeft strategische samenwerkingsverbanden met uiteenlopende wetenschappelijke partners, die hieronder staan vermeld. Jaarlijks organiseert het Descartes Centre in samenwerking met Studium Generale het publieksevenement de Nacht van Descartes.

Bent u ook geïnteresseerd in samenwerking met ons? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Strategische samenwerking

Huygens ING

Met het Huygens ING (KNAW) werkt het Descartes Centre samen aan een internationaal concurrerend Nederlands centrum voor de wetenschapsgeschiedenis.

History of Science, UCLA

Met het Program in the History of Science (History Department, University of California, Los Angeles) bestaat al een lange traditie van samenwerking. De uitwisseling betreft studenten, promovendi en docenten; daarnaast worden gemeenschappelijke projecten uitgevoerd op het gebied van het ontstaan van de moderne kennissamenleving.

University of Minnesota

Met de University of Minnesota bestaat een samenwerkingsverband gericht op uitwisseling van studenten en docenten, en onderzoeksamenwerking.

Wetenschapshistorisch tijdschrift Isis

Per 1 juli 2014 verhuisde het internationale wetenschapshistorische tijdschrift Isis, al bijna een eeuw gevestigd in Noord-Amerika, naar Utrecht. Isis wordt wereldwijd beschouwd als het leidende tijdschrift op wetenschapshistorisch gebied. Het wordt vijf jaar vanuit het Descartes Centre uitgegeven, onder wetenschappelijke verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband van het Descartes Centre, Huygens ING en Museum Boerhaave.

Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlijn

Met het Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlijn, het wereldwijd toonaangevende wetenschapshistorisch onderzoekinstituut, worden de al bestaande informele contacten in een vast samenwerkingsverband omgezet. Oogmerk is de vorming van een Europese as vroegmoderne wetenschapsgeschiedenis.

Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)

Het NIAS faciliteert en stimuleert internationaal en interdisciplinair onderzoek in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Het Descartes Centre werkt met het NIAS samen in het kader van zijn focusgebied-activiteiten, zoals het project 'Creating a Knowledge Society in a Globalizing World (1450-1800)'.

Geschiedenis van de filosofie

Vanuit het programma Geschiedenis van de filosofie zijn er samenwerkingsverbanden met:

Theoretische filosofie

Vanuit het programma Theoretische filosofie wordt samengewerkt binnen het ESF Research Network Philosophy of Science en de Association for Symbolic Logic, en met de universiteiten van onder meer Oxford, Pittsburgh, Bern, Wenen, en de American University in Washington DC.

Overige internationale samenwerkingsverbanden

Verder heeft het Descartes Centre internationale samenwerkingsverbanden met:

Nacht van Descartes

Portrait of René Descartes (1596-1650) - painting by Frans Hals

De Nacht van Descartes, die het Descartes Centre samen met Studium Generale en DUB organiseert, is ieder jaar gewijd aan een wetenschapshistorisch of wetenschapsfilosofisch thema met grote maatschappelijke impact. Het evenement omvat een wetenschappelijk programma in de middag, een publieksprogramma in de avond, en een columnwedstrijd over het thema van dat jaar. De afgelopen jaren zijn de volgende thema's aan bod geweest:

 

 • 2019: Speaking truth to power
 • 2017: Truth or Dare?
 • 2016: Onbetaalbare ontdekkingen
 • 2015: Intelligentie
 • 2014: Kantelpunten in de wetenschap
 • 2013: Ondeugd en economie
 • 2012: Geestverruimend - over verslaving
 • 2011: Een dier om op te vreten. Heeft de vleeseter nog toekomst?
 • 2010: Het gezag van de toga in recht en wetenschap
 • 2009: Bewezen beter. Over evidence based medicine tussen vakmanschap en wetenschap
 • 2008: De levenslessen van Descartes