Onderwijs

Het Descartes Centre verzorgt onderwijs in de master History and Philosophy of Science en de minors Wetenschapsgeschiedenis en Geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen.

Voor bachelorstudenten:

Minor Wetenschapsgeschiedenis

Wat is wetenschap? Hoe kan ik verschillende wetenschapsvormen beschrijven en analyseren? Hoe verhouden deze wetenschappen zich tot elkaar, en op welke wijze beïnvloedt wetenschap ons wereldbeeld? Deze minor is gewijd aan de reflectie op wetenschap: aan het nadenken over je eigen vakgebied, de geschiedenis en de grondslagen ervan, maar dan vanuit een perspectief dat de eigen discipline direct in grotere contexten – binnenwetenschappelijk, institutioneel, maatschappelijk – plaatst.

Meer informatie

Minor Geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen

Op de universiteit leren studenten om wetenschappelijk onderzoek te doen volgens een specifieke methode. Maar waarom doen we dat eigenlijk zo, en niet anders? Hoe is het moderne wetenschappelijke bedrijf ooit ontstaan? Zijn er ook andere methodes denkbaar? Hoe ‘zeker’ is onze kennis, en waar komen de fundamentele concepten in bijvoorbeeld de evolutietheorie, de relativiteitstheorie en de quantummechanica vandaan? De cursussen in deze minor, die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden, gaan in op deze vragen en de verschillende mogelijke antwoorden erop.

Meer informatie

Voor masterstudenten: History and Philosophy of Science

In het tweejarige masterprogramma History and Philosophy of Science bestuderen studenten de grondslagen, praktijken en cultuur van de wetenschappen vanuit een historisch en filosofisch perspectief.

Meer informatie