388e Dies Natalis

De geboortedag van de universiteit

tot

Op 26 maart 2024 viert de Universiteit Utrecht haar 388e Dies Natalis.

Livestream terugkijken

Livestream tijdcodes

  • 13:00 - Opening
  • 32:40 - Keynote
  • 50:30 - Uitreiking Eredoctoraten
  • 1:07:00 - Muzikaal intermezzo
  • 1:17:50 - Docentenprijzen

De Toekomst van de Democratie

Het thema van de diesviering is 'De Toekomst van de Democratie'.

De democratische rechtsstaat bestaat bij de gratie van een reeks van geschreven én ongeschreven regels. Wereldwijd staan die onder druk. Autoritaire leiders gebruiken de formele instituties van de democratie om de rechtsstaat stap voor stap van binnenuit te verzwakken. Het zijn daarbij vooral de meer informele, ongeschreven spelregels van de democratie - respect voor minderheden, ruimte voor pluriformiteit, geen bemoeienis met de rechter, verlies nemen - die als eerste met voeten worden getreden. Universiteiten zijn belangrijke instituties voor het onderhoud van die ongeschreven regels en praktijken.

De diesrede met de titel ‘De ongeschreven regels van de democratische rechtsstaat’ wordt gehouden door Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde verbonden aan het departement Bestuurs-en Organisatiewetenschap (USBO).

Twee internationale topwetenschappers ontvangen tijdens de diesviering een eredoctoraat: Matthew Flinders en Robyn Eckersley. Matthew Flinders is voorgedragen door het strategisch thema Institutions for Open Societies. Gedurende zijn indrukwekkende loopbaan heeft hij invloedrijk werk verricht op een aantal kernaspecten van de open samenleving, zoals de betekenis en vormgeving van politiek, democratie, en good governance. Robyn Eckersley is voorgedragen door het strategisch thema Pathways to Sustainability. De grote vraag in haar werk is welke politiek-institutionele vernieuwingen nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden en hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze vernieuwingen democratisch geborgd zijn. Robin Eckersley hanteert hierbij een brede opvatting van democratie en wie daaraan kan deelnemen.

Na het uitreiken van de eredoctoraten zetten we de winnaars van de Docentenprijzen extra in het zonnetje en overhandigen we de prijs voor de Alumnus van het jaar. De Utrechtse Studenten Bigband verzorgt het muzikaal intermezzo.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Domkerk of via livestream: www.uu.nl/dies388
Aanmelden

Wil je aanwezig zijn in de Domkerk? Klik hier om je aan te melden. De livestream is te volgen op YouTube.