Sharing science, shaping tomorrow
Met open blik, open houding en open wetenschap werken we samen aan de oplossingen van morgen.

Zo werken we aan een betere wereld

 • Twee bezoekers gaan in gesprek met een wetenschapper in een wijkbibliotheek tijdens Even over Morgen

  Open gesprekken over wetenschap

  Zo’n 300 bezoekers van Utrechtse wijkbibliotheken gingen de afgelopen weken in gesprek met UU-onderzoekers. Samen wisselden ze ideeën en ervaringen uit over vragen rondom opgroeien, duurzaamheid, gezondheid en vrijheid.
  Even over Morgen
 • illustratie van een vrouw die zonnepanelen bevestigt

  Energie van de toekomst

  Waar krijg jij energie van over pakweg 30 jaar? Koken op gas is niet langer een optie, kolen en cement zijn al lang achterhaald. We staan aan de vooravond van een ware revolutie. Van elektriciteit, tot warmte, opslag en transport: maak je klaar voor energie 2.0.
  Energietransitie
 • Kameradvies vergoeding kinderopvang

  Vanaf 2025 wordt de vergoeding voor kinderopvang verhoogd en inkomensonafhankelijk gemaakt. Onderzoekers Thomas van Huizen en Janneke Plantenga van de Universiteit Utrecht adviseren de Tweede Kamer.
  Kansenongelijkheid tegengaan
 • Dier centraal in dierhouderijtransitie

  Beroepsvereniging van dierenartsen KNMvD en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht roepen op om het dier centraal te zetten in de transitie naar duurzame dierhouderij.
  'One Health'-aanpak

Kerncijfers

 • Onze meer dan 150 masterprogramma's zijn een dwarsdoorsnede van het gehele wetenschappelijke spectrum.

 • Onze studenten waarderen de keuzeruimte binnen onze 58 bacheloropleidingen.

 • Elk jaar behalen 440 promovendi hun doctorstitel in Utrecht.

 • 35000

  Met ruim 35.000 studenten zijn we een van de grootste Nederlandse universiteiten.

Onze mensen

 • Bert Weckhuysen

  Universiteitshoogleraar

  Prof. Bert Weckhuysen ontving de allereerste Chemistry Europe Award voor zijn verdiensten op het gebied van duurzame chemie en katalyseonderzoek. Het innovatieve karakter, de wetenschappelijke diepgang en de brede impact van zijn werk zijn opmerkelijk.

 • Portretfoto van Merel Ritskes-Hoitinga

  Merel Ritskes-Hoitinga

  Hoogleraar

  Hoe werk je aan bijvoorbeeld geneesmiddelen en voedselveiligheid zónder proefdieren te gebruiken? Met haar onderzoek en onderwijs zet Merel Ritskes-Hoitinga zich in voor richtlijnen en (snellere) acceptatie van alternatieven voor dierproeven.

 • Portretfoto's van Raha Heshmatikhah en Pooyan Tamimi Arab

  Pooyan Tamimi Arab en Raha Heshmatikhah

  Universitair docent en masterstudent

  Hoe kijken Raha Heshmatikhah, masterstudent Klinische Psychologie en Pooyan Tamimi Arab, universitair docent Religiewetenschap – UU’ers met Iraanse roots – naar de situatie in Iran?

 • Gonneke Stevens

  Gonneke Stevens

  Hoogleraar

  Gonneke Stevens is naast hoogleraar ook projectleider van het HBSC-onderzoek dat kijkt naar sociale relaties, mentale gezondheid, schoolbeleving, middelengebruik, gezondheidsgedrag en seksualiteit van jongeren (11-16 jaar).