Niki Frantzeskaki benoemd tot nieuwe wetenschappelijk directeur van Pathways to Sustainability

Niki Frantzeskaki

Niki Frantzeskaki wordt per 1 augustus 2024 benoemd tot de nieuwe wetenschappelijk directeur van het universiteitsbrede strategische thema Pathways to Sustainability. Niki Frantzeskaki bekleedt momenteel een leerstoel in Regional and Metropolitan Governance and Planning bij het departement Sociale Geografie en Planologie van de faculteit Geowetenschappen. Vanwege een aantal al lopende verplichtingen zal zij op 1 augustus 2024 beginnen als wetenschappelijk directeur. Tot die tijd zal ze al wel betrokken zijn bij de strategische koers van het Pathways to Sustainability programma.

Niki Frantzeskaki's expertise ligt in stedelijke transities en transformaties, beleid en de planning ervan, met een focus op duurzaamheidsuitdagingen, aanpassing aan en beperken van de klimaatverandering. Haar onderzoek richt zich ook op beleid en planning van op de natuur gebaseerde oplossingen die bijdragen aan een meer rechtvaardige stedelijke toekomst. Niki Frantzeskaki heeft een sterke passie voor en betrokkenheid bij duurzaamheidsonderzoek en -onderwijs, zegt Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht. In combinatie met haar toewijding aan inter- en transdisciplinariteit, vinden we haar de juiste persoon om de duurzaamheidscommunity van de UU verder te ontwikkelen via dit strategische programma.

De afgelopen twee jaar was Frantzeskaki een van de co-leiders van de Pathways to Sustainability Transforming Cities Community en is ze betrokken bij een groot aantal internationale onderzoeksprojecten. Momenteel is ze coördinerend hoofdauteur in het Intergouvernementele Platform voor Wetenschap en Beleid over Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) Transformative Change Assessment en in het Urban Climate Change Research Network (UCCRN). Ze is een alom erkend auteur op het gebied van duurzaamheid, transities en stedelijk bestuur.

Ik ben vereerd dat ik deze positie mag gaan bekleden. Om energie en passie te steken in het verder uitbreiden van de duurzaamheidscommunity van onze Universiteit Utrecht, en mede vorm te geven aan nieuwe wegen naar rechtvaardige duurzame toekomsten.

Niki Frantzeskaki is sinds januari 2022 verbonden aan de Universiteit Utrecht. Van 2019 tot 2021 was ze hoogleraar en directeur van het Centre for Urban Transitions aan de Swinburne University of Technology in Melbourne, Australië. Ze heeft rijke internationale onderzoekservaring met een portfolio van projecten in Europa, Australië, Canada en de Verenigde Staten. Van 2010 tot 2019 was ze onderzoeker bij het Dutch Research Institute for Transitions aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het roer overnemen

Niki Frantzeskaki neemt het stokje over van Maarten Hajer, die op 1 januari 2024 terugtreedt, nadat hij meer dan zeven jaar leiding heeft gegeven aan de strategische koers van het programma. In de periode van januari tot augustus zal de Programmaraad van Pathways to Sustainability zorg dragen voor het thema.

Onder Maarten Hajers leiderschap is het thema verbreed, de verbinding met en tussen de alfa-, gamma- en betawetenschappen bestendigd, en werden meer wetenschappers en faculteiten betrokken. De focus is meer komen te liggen op radicale innovatie, out-of-the-box denken, futuring en transdisciplinair onderzoek en onderwijs. Maarten Hajer: Ik ben trots op waar we nu staan met Pathways to Sustainability. De originaliteit van de huidige samenwerking, het soort evenementen en de algehele sfeer zijn wat ik wilde bereiken. Ik heb met veel plezier leiding gegeven aan het Strategisch Thema, maar ik vind ook dat je zulke posities niet te lang moet vasthouden. Ik ben erg blij dat Niki nu klaar is om het roer over te nemen.