Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Kunnen subsidies en belastingen milieuverontreiniging tegengaan? Waarom starten mensen een eigen bedrijf? En hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar? Dit zijn voorbeelden van vraagstukken die aan bod komen in de Engelstalige opleiding Economics and Business Economics. Bij deze opleiding combineer je economie en bedrijfseconomie. Je bekijkt en analyseert actuele vraagstukken uit het bedrijfsleven vanuit meerdere maatschappelijke invalshoeken: the "real-world perspective".

Onze studenten beantwoorden ál jouw vragen!

Breed perspectief

De opleiding geeft je een brede inhoudelijke basis. In de opleiding benaderen we uitdagende economische kwesties vanuit "the real-world perspective", met aandacht voor de mens achter de cijfers. Welke keuzes maken mensen om hun doelen te bereiken en wat is de invloed hiervan op onze economie en maatschappij? De combinatie met andere vakgebieden zoals geografie, recht, sociale wetenschappen en data science helpt je om complexe vraagstukken uit onze samenleving goed te begrijpen. Daarnaast krijg je veel ruimte om je studie in te richten naar je eigen interesses. Je kunt bijna de helft van je opleiding zelf samenstellen.

Internationale leeromgeving

De internationale leeromgeving van Utrecht University School of Economics (U.S.E.) draagt bij aan jouw ontwikkeling als young professional. De bacheloropleiding is Engelstalig en onze studenten zijn afkomstig uit meer dan 20 verschillende landen. Naast de taal van de opleiding gaat het vakgebied (bedrijfs)economie ook grenzen over: landsgrenzen én grenzen van andere disciplines.

U.S.E. geeft je veel vrijheid om je studieprogramma naar je eigen wensen samen te stellen. Hierdoor kan je je focussen op de vraagstukken die je zelf interessant vindt en waar je meer over zou willen leren.

Student Hugo
Student Hugo

Studie in Cijfers

Wil je deze studie vergelijken met het landelijk gemiddelde van deze opleiding? Bekijk de resultaten van Studie in Cijfers. Bron: Studiekeuze123

 

In het kort

Diploma: 
BSc (Bachelor of Science)
Voertaal: 
Engels
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
3 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2024-2025): € 2.530

Instellingstarief 2024-2025: € 11.333 (EU), € 12.598 (niet-EU)

Meer informatie over collegegeld
Toelating: 
Matching
Croho code: 
50950
Brochure: 
Brochure aanvragen