Medewerkers

Wetenschappelijk personeel
Telefoon: 030 253 1848
Bachelordirecteur
Hoogleraar
Telefoon: 030 253 8814
Universitair hoofddocent
Promovendus
Telefoon: 030 253 4481
Universitair docent
Promovendus
Telefoon: 030 253 4748
Promovendus
Telefoon: 030 253 4541
Universitair docent
Telefoon: 030 253 2016
Promovendus
Telefoon: 030 253 4074
Universitair hoofddocent
Telefoon: 030 253 6324
Medewerker kennisvalorisatie
Docent
Telefoon: 030 253 1922
Universitair docent
Telefoon: 030 253 8813
Promovendus
Telefoon: 030 253 4306
Universitair hoofddocent
Gastonderzoeker
Hoogleraar
Telefoon: 030 253 1765
Onderzoeker
Universitair docent
Telefoon: 030 253 3467
Universitair hoofddocent
Ondersteunend personeel
Telefoon: 030 253 1967
Secretaresse
Medewerker onderwijszaken
Telefoon: 030 253 4685
Afdelingsmanager
Directeur bedrijfsvoering
Telefoon: 030 253 2016
Beleidsmedewerker
Afdelingsmanager
Telefoon: 030 253 4241
Medewerker studentenzaken