Immigratie en integratie

Deze onderzoekslijn bekijkt de integratie van immigranten en hun kinderen in Westerse landen. Integratie heeft betrekking op zowel etnische minderheden als de meerderheidspopulatie.

De focus ligt op twee dimensies van integratie:

  1. ‘Structurele integratie’, bestudeerd in termen van etnische ongelijkheden op de arbeidsmarkt en hun onderliggende oorzaken (zoals discriminatie, sociaal en menselijk kapitaal).
  2. ‘Sociaal-culturele integratie’, die betrekking heeft op de studie van interetnische attitudes, etnische polarisatie, radicalisering, anti-immigratie stemgedrag, etnische segregatie van netwerken, maar ook taalverwerving en religie.

Deze onderzoekslijn heeft twee innovatieve kenmerken. Ten eerste wordt integratie vergeleken tussen meerdere etnische minderheden en in verschillende gastlanden. Ten tweede worden longitudinale onderzoeksmethoden gebruikt om integratiedynamieken in kaart te brengen.

 

Voorbeelden van ons onderzoek

Team