Onderzoek

Het onderzoek van de afdeling sociologie is door een internationale commissie drie keer op rij als excellent beoordeeld tijdens de landelijke onderzoeksvisitatie door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

We gebruiken diverse onderzoeksmethoden, zoals grootschalige enquêtes en experimenten (o.a. in een eigen laboratoriumomgeving). Het onderzoeksprogramma is onderverdeeld in zes onderzoekslijnen.

Hier vindt u een overzicht van de expertisegebieden van onze medewerkers.

Institutions for Open Societies

Institutions for open societies

Veel van het onderzoek van de afdeling sociologie valt binnen het universitaire onderzoeksthema ‘Institutions for Open Societies’. Onderzoekers van vakgroepen van de gehele UU werken samen en nemen best practices uit hun disciplines mee om vraagstukken te beantwoorden.

ICS

Onze AiO’s maken deel uit van het Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS), een vooraanstaand onderzoekscentrum en graduate school in de sociale wetenschappen.

Yeargroup ICS 2022

Ons onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Social Networks, Solidarity and Inequality’ en valt onder het facultaire zwaartepunt ‘Gedrag in sociale Context’.