Samenwerking in sociale en economische relaties

Deze onderzoekslijn richt zich op het kernprobleem van sociale orde door het bestuderen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan vertrouwen, coöperatie en coördinatie. Nog specifieker richt de onderzoekslijn zich op hoe ‘Social embeddedness’ het gedrag in sociale dilemma’s beïnvloedt. Embeddedness omvat hier herhaalde interacties tussen actoren en hun netwerken. Een belangrijke recente ontwikkeling is om voorbij te gaan aan de aanname dat de embeddedness  een externe factor is. De onderzoekslijn ziet embeddedness als intern en heeft stappen gezet in het onderzoeken van verhoudingen, netwerken en instituties. Theoretisch onderzoek binnen de onderzoekslijn omvat formele analytische modellering, veelal met gebruik van spel-theoretische modellen, evenals agent-based simulaties. Bij empirische tests worden zowel experimentele als veldwerk methoden ingezet.

Voorbeelden van ons onderzoek

Team