Sociale gelaagdheid en ongelijkheid

Deze onderzoekslijn in kwantitatieve historische sociologie bevindt zich op het snijvlak tussen sociologie en sociale geschiedenis. Het onderzoekt verschillen in openheid van samenlevingen, de grootte van die verschillen en of er een trend bestaat naar meer sociale mobiliteit in (delen van) de wereld. Als dat het geval is, wat zijn dan de drijvende factoren achter deze ontwikkeling? In navolging van de moderniseringstheorie wordt beargumenteerd dat er een trend is die van meer traditionele samenlevingen weg beweegt, waarin de sociale positie van een individu geërfd werd, naar meer open samenlevingen waarin sociale positie afhankelijk is van individuele prestaties.

Voorbeeld van ons onderzoek

Team