Criminologie

Politielint

Dit onderzoeksgebied bestudeert de oorzaken, correlaten en gevolgen van criminaliteit binnen en tussen samenlevingen. Het onderzoek op dit gebied bestrijkt brede vragen, zoals het beoordelen van de sociale en ontwikkelingsinvloeden op criminaliteit gedurende de levensloop, het begrijpen van ruimtelijke en temporele patronen van criminaliteit, en het evalueren van de effecten van strafrechtbeleid op criminele en attitudinale uitkomsten.

Om deze vragen te beantwoorden, maken wij gebruik van rigoureuze methoden en innovatieve gegevens, waaronder prospectieve longitudinale enquêtes, ecologische
momentopnames, geografisch gelegen en dagelijkse gegevens over criminele gebeurtenissen. Dit onderzoeksgebied onderhoudt nauwe banden met het Nederlands Instituut voor de Studie van Criminaliteit en Rechtshandhaving, en in het bijzonder met het programma Evidence-Based Policing

Voorbeelden van onderzoek

Team