Samenwerking

Het onderzoek van de afdeling sociologie staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijk partners en internationale universiteiten. Deze samenwerking staat ons toe onze kennis toe te passen in de maatschappij en zo bij te dragen aan een betere samenleving.

Als u op zoek bent naar een wetenschappelijk partner, gastspreker of andere vorm van samenwerking, neem dan contact op met onze valorisatieadviseur:

Hier vindt u een overzicht van de expertisegebieden van onze medewerkers.

 

De afdeling Sociologie werkt samen met:
Samenwerkingspartners van de afdeling Sociologie Universiteit Utrecht
Samenwerkende universiteiten van de afdeling Sociologie Universiteit Utrecht