Families en werkgelegenheid

Deze onderzoekslijn richt zich op:

  1. de vorming, organisatie en ontbinding van families;
  2. de vorming en organisatie van arbeidsrelaties; en
  3. de wisselwerking tussen familieleven en het werkbestaan.

Families en werk zijn kritiek voor sociale cohesie en ongelijkheid omdat ze sociaal bindende functies vervullen en ze de distributie van middelen bewerkstelligen.

De onderzoekslijn heeft drie innovatieve kenmerken:

  1. Inzichten uit de sociologie worden gecombineerd met die van economie, psychologie en recht, om de complexiteit van het werk en familierelaties recht te doen;
  2. Het gebruik van grootschalige multi-actor longitudinale data staat ons toe onze hypothesen omtrent familie en werk zeer streng te toetsen;
  3. Het internationaal vergelijkend perspectief vergroot ons begrip van het belang van bredere beleids-, culturele en economische context.

Voorbeelden van ons onderzoek

Team