Computational sociology

De onderzoekslijn computational sociology onderzoekt de institutionele condities waaronder samenlevingen gelijkheid, integratie en duurzaamheid bereiken.

Door de gedragingen van populaties te beschouwen als complexe interacties tussen individuen, staat het ons toe rekenkundige modellen en experimentele populaties te gebruiken om de prestatie van samenlevingen te beoordelen.

Gegevens van miljoenen digitale sociale interacties en nieuwe rekenkundige technieken brengen in kaart via welk proces gewenst en ongewenst gedrag tot stand komt in populaties.

Momenteel richten wij op de volgende gebieden:

  1. Zelfversterkende ongelijkheden: Welke instituties leiden tot ‘de rijken worden rijker’ dynamieken en leiden ertoe dat inferieure kandidaten, technologieën en gedragsnormen geïmplementeerd worden?
  2. Deeleconomie: Wanneer kunnen deeleconomieën het vertrouwen ontwikkelen dat noodzakelijk is voor geldloze transacties tussen onbekenden.
  3. Technologie van sociale netwerken: Welke nieuwe vormen van collectieve actie kunnen online sociale media platformen en smartphone technologie bereiken?

Voorbeelden van ons onderzoek

Team