Lea Kröner MSc

Promovendus
Sociologie
l.kroner@uu.nl

Lea Kröner is promovenda bij de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht en maakt deel uit van het Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS). Ze behaalde in 2020 haar BSc in Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Keulen. Vervolgens behaalde ze in 2022 haar MSc in Sociology and Social Research aan de Universiteit Utrecht. Het doel van haar promotieproject is om de kenmerken van vrouwen zonder betaalde baan en uitkering in Nederland te onderzoeken en te verklaren waarom deze vrouwen geen betaalde baan en uitkering hebben met behulp van een levensloopperspectief. Het project is onderdeel van een groter programma binnen de Nationale Wetenschapsagenda voor het versterken van de economische veerkracht van vrouwen.