Nieuws

Nieuwsberichten Universiteit Utrecht

Kinderen doen een chloorproef in het Jeugdlab van het Universiteitsmuseum.
14 februari 2018
Het Universiteitsmuseum Utrecht blijft voorlopig open in verband met de aanvraag voor de monumentenstatus voor het gebouw,
Hubs
13 februari 2018
De Universiteit Utrecht pakt samen met partners 14 maatschappelijke sleutelvraagstukken aan en maakt hiervoor in de komende vier jaar jaar 26 miljoen vrij.
12 februari 2018
Gulle giften zorgden ervoor dat twee koeien nu vertoeven in een rusthuis en gered zijn van de dood. Hoe zit het verder met het dierenwelzijn in ons land?
Prof. dr. Ingrid Robeyns
12 februari 2018
Waarom heerst op universiteiten een hoge werkdruk? Op 11 februari ging hoogleraar ethiek Ingrid Robeyns in debat met Elmer Sterken, rector van de RUG.
9 februari 2018
ESBL is een enzym, geproduceerd door bepaalde bacteriën, dat ervoor zorgt dat de bacteriën resistent worden tegen sommige antibiotica.
9 februari 2018
Het Utrechtse YOUth-onderzoek wordt uitgebreid met een MRI-studie naar hersenontwikkeling bij baby's vóór en vlak na de geboorte.
Sol in glas in lood
8 februari 2018
Dinsdag voltrok rector Bert van der Zwaan de opening van het UU Honours College. Hier kunnen studenten extra uitdagend interdisciplinair onderwijs volgen.
7 februari 2018
Het beëindigen van subsidies op fossiele brandstoffen heeft een relatief kleine impact op de broeikasgasuitstoot, stellen Utrechtse onderzoekers in Nature.
6 februari 2018
Tijdens de 382e Dies Natalis van reikt de Universiteit Utrecht twee eredoctoraten uit aan rechtsgeleerde Joan Williams en natuurkundige Albert-László Barabási.
Niko Wanders
6 februari 2018
Droogte-expert Niko Wanders van de Universiteit Utrecht wijt het aan het gebrek aan regen in ZUid-Afrika door o.a. de sterke El Niño van de afgelopen jaren.
6 februari 2018
De Universiteit Utrecht werkt mee aan de ontwikkeling van de eerste drijvende zonnecentrale op zee.
© iStockphoto.com/Bet_Noire
6 februari 2018
Nederland is een meertalige samenleving geworden en daar is beleid voor nodig, schrijft de KNAW in het rapport Talen voor Nederland.
Oncode
5 februari 2018
Oncode is een nieuw, virtuele instituut waar 560 academische onderzoekers samen optrekken in de strijd tegen kanker.
Dr. Aoju Chen
2 februari 2018
Aoju Chen is benoemd tot hoogleraar Language Development in Relation to Socialisation and Identity aan het Departement Taal, Literatuur en Communicatie.
Jonkheer Marinus van der Goes van Naters (1900-2005). Bron: Wikemedia Commons/Collectie Spaarnestad photo/NA/Anefo/Raucamp
2 februari 2018
Je kunt vrijwel de hele 20e eeuw samenvatten aan de hand van het leven van 'de rode jonker', ondervond Anne-Marie Mreijen toen ze zijn biografie schreef.

Pagina's

RSS