Nieuwsberichten Universiteit Utrecht

27 februari 2017
In de Keuzegids Masters 2017 staan 17 masteropleidingen van de Universiteit Utrecht op de eerste plek in hun vakgebied.
De weegschaal van Vrouwe Justitia.
27 februari 2017
Paulien de Morree bekijkt waar de politieke partijen zitten op de weerbaarheidsschaal
Arwen Deuss UU
27 februari 2017
Per 1 februari 2017 is prof. dr. Arwen Deuss benoemd tot Professor of Structure and composition of Earth’s deep interior.
boomgrens
24 februari 2017
Statisticus Oberski ontwikkelde een model voor vragenlijstonderzoek. Ecologen pasten zijn model toe op hun onderzoek naar klimaatverandering.
Kust
23 februari 2017
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht maakten voor het Kustpact een inventarisatie van het juridisch instrumentarium.
EU-vlaggen
22 februari 2017
Geen enkele hervorming van de EU zal voor populisten ooit genoeg zijn, betoogt Ton van den Brink in de Volkskrant.
22 februari 2017
Om CO₂-uitstoot van de vliegsector structureel te verlagen is duurzaam geproduceerd biobrandstof onmisbaar, schrijven onderzoekers van de Universiteit Utrecht.
Mallard / wilde eend
22 februari 2017
Overwinterende Wilde Eenden leveren een belangrijke bijdrage aan het verbinden van versnipperde plantenpopulaties door zaden te verspreiden.
© iStockphoto.com/zabelin
21 februari 2017
Laura van den Berg bekijkt standpunten van politieke partijen met betrekking tot het Nederlanderschap en plaatst ze in een juridische context.
REBO/RGL Voorlopige headerfoto Ivar Pel
21 februari 2017
Moet de rechter kunnen toetsen aan de Grondwet? Lucas Brouwers, docent Staats- en bestuursrecht, zoekt het uit.
Klein meisje met handen voor haar ogen
20 februari 2017
Als je moest kiezen, ben je dan liever doof of blind? Masterstudente Neuropsychologie Kayleigh Kennedy wijdt haar onderzoeksstage aan deze vraag.
Transmission Electron Microscopy (TEM) image of colloidal (Zn,Cd)Te/CdSe heteronanowires grown in solution in Donega Lab
20 februari 2017
Celso de Mello Donega ontvangt NWO TOP-subsidie
Friedrich Forster
20 februari 2017
Friedrich Förster, hoogleraar Cryo-Electron Microscopy, publiceert in Nature Communications.
Een lege Tweede Kamer.
20 februari 2017
Waarom staat de positie van de Eerste Kamer ter discussie tijdens de Tweedekamerverkiezingen? Coen Modderman en Wytze van der Woude bespreken de plannen.
Koeien die drinken in de sloot
20 februari 2017
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving keken Utrechtse onderzoekers naar de juridische uitvoerbaarheid van inkrimping van de veestapel.

Pagina's

RSS