Onderwijs

In ons onderwijs richten we ons op de normale en deviante psychosociale ontwikkeling en relaties van jongeren binnen het gezin, met leeftijdsgenoten, op school, en in relatie tot de bredere maatschappelijke context. We besteden ook aandacht aan diagnostiek, preventie en interventie gericht op het bevorderen van een optimale ontwikkeling van jongeren.

We dragen bij aan verschillende onderwijsprogramma’s op bachelor-, master- en researchmasterniveau. In de driejarige bachelor Pedagogische Wetenschappen coördineren we cursussen, geven we hoorcolleges en begeleiden we werkgroepen en scripties. Daarnaast geven we onderwijs in cursussen in de master Youth, Education and Society (YES) en de master Clinical Child, Family & Education Studies (CCFES), en begeleiden we studenten bij hun stage en masterthesis. Ook geven we onderwijs in de researchmaster Development and Socialisation in Childhood and Adolescence (DASCA). Onze docenten geven regelmatig gastcolleges bij andere opleidingen en faculteiten.