Jong in tijden van corona

Corona en de impact ervan op jongvolwassenen

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 en de maatregelen om het virus te bestrijden hebben het sociale leven flink veranderd. In dit project onderzoeken we wat de impact van COVID-19 is op het leven van jonge mensen over de hele wereld. Hoe denken ze over de procedures om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hoe voelen ze zich en hoe gaan ze om met anderen die getroffen zijn door de consequenties van COVID-19?

Door dit onderzoek in veertien landen uit te voeren krijgen we meer inzicht in hoe en waarom de houding en het gedrag van jongvolwassenen wereldwijd verschilt.

Samenwerking

Het project is door ons vanuit de UU opgezet, in samenwerking met Laura Padilla-Walker (Brigham University, Utah) en Gustavo Carlo (University of California, California). Daarnaast zijn collega-onderzoekers uit 13 andere landen betrokken.

Financiering

Het project wordt gefinancieerd vanuit het FSW COVID-19 Fund.