Luister! Het bevorderen van kinderparticipatie rondom scheiding

Met het onderzoek ‘Luister!’ willen we meer zicht krijgen in hoe kinderen en jongeren kunnen participeren bij beslissingen rondom de scheiding van hun ouders. Er is veel aandacht voor kinderparticipatie maar er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen daarvan. Met ons onderzoek willen wij in kaart brengen in hoeverre kinderen en jongeren meepraten over beslissingen en afspraken na scheiding. Dit kan zijn met ouders, een hulpverlener of mediator, of met de rechter.

Wij willen onderzoeken of de participatie van kinderen hun gevoel van autonomie, verbondenheid en competentie vergroot, en zo hun algemeen functioneren verbetert. Door dit onderzoek krijgen we meer duidelijkheid over hoe kinderparticipatie het beste kan worden vormgegeven. Deze kennis zal worden gebruikt om ouders en kinderen na scheiding beter te informeren en ondersteunen, en om mediators en rechters te adviseren over hun gesprekken met kinderen na scheiding.

Luister! op Instagram