Hoe kan de scheidingsprocedure in de rechtbank verbeterd worden?

Wij doen onderzoek naar de effecten van een nieuwe procedure bij een aantal rechtbanken in Nederland! Deze nieuwe procedure, de ‘Pilot Gezamenlijke Toegang Ouders’ (PGTO) heeft als doel om ouders versneld gezamenlijk toegang tot de rechter te geven. Daarmee wordt onder meer nagestreefd om eerder duidelijkheid te hebben. Dit kan gunstig zijn voor ouders zelf en ook voor hun kinderen. Het is belangrijk om te onderzoeken of dit ook daadwerkelijk zo is. Daarom vragen wij ouders, jongeren en kinderen om mee te doen aan dit onderzoek.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en vertrouwelijk en het wel of niet meedoen aan het onderzoek heeft geen enkele invloed op de procedure bij de Rechtbank.

Is het wat voor mij? (Bron: website de Rechtspraak)

    

Op de website over de PGTO vindt u meer informatie over de pilot procedure PGTO.