Effectiviteit van de SterkWerk interventie

Basisschoolleerlingen in de klas

SterkWerk is een aanpak voor groepen 5 t/m 8 waarbij kinderen gericht rollen krijgen om actief te werken aan verantwoordelijkheid, eigenaarschap en prosociaal gedrag. De drie hoofdcomponenten van SterkWerk zijn: betekenisvolle rollen, wekelijkse vergaderingen en geven en ontvangen van complimenten. Met SterkWerk krijgen kinderen betekenisvolle rollen, zoals een nieuwslezer of plantenverzorger. Er is daarbij aandacht voor de sterke kanten en talenten van ieder kind. Daarnaast leren kinderen elkaar complimenten te geven op inzet. Zo werkt iedereen mee aan een sterk en positief groepsgevoel. Het doel van SterkWerk is om de sfeer en de onderlinge relaties in de groep te verbeteren. Om de effectiviteit van SterkWerk te onderzoeken wordt er gebruik gemaakt van een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT). De interventiescholen starten aankomend schooljaar met SterkWerk.

Meer informatie

Betrokken onderzoekers

Samenwerking

In dit onderzoek wordt samengewerkt met KiVa B.V. en verschillende basisscholen in Nederland.

Financiering

Het project is onderdeel van het onderzoeksprogramma “Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo”, gefinancierd door het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).