GRIP

Groeien in een persoonlijke omgeving

GRIP staat voor groeien in persoonlijke omgeving. Veerkrachtig opgroeien met vertrouwde mensen om je heen: dat is wat je ieder kind gunt. Het doel van GRIP is het onderzoeken van de effectiviteit en werkzame mechanismen van de ambulante jeugdhulpverlening om (herhaalde of langdurige) uithuisplaatsing van jongeren te voorkomen. GRIP vergelijkt hiertoe twee typen aanpakken met elkaar: systemische jeugdhulp met een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) en andere vormen van systemische jeugdhulp.

Samenwerking

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met: