INTRANSITION

INTRANSITION onderzoek

Het INTRANSITION project onderzoekt hoe identiteit en autonomie bij jongeren vorm krijgen tijdens de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en de overgang van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs. Welke factoren zorgen ervoor dat sommige jongeren deze overgang goed doorlopen en andere jongeren daar juist meer moeite mee hebben? Het project onderzoekt hoe interacties met ouders en leeftijdsgenoten een rol spelen in deze overgang. In dit project worden data verzameld onder 1200 jongeren, die samen met hun ouders en een vriend(in) deelnemen aan het onderzoek. Er vinden in totaal vier meetrondes plaats over een periode van 2 jaar.

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door een ERC Consolidator Grant.