Onderzoek

Ons onderzoek richt zich op vragen zoals: Hoe ontwikkelen jongeren hun identiteit, persoonlijkheid, relaties met ouders en leeftijdgenoten? Waarom vertonen sommige jongeren problemen, zoals agressief en delinquent gedrag, of juist angstig en depressief gedrag? Hoe kunnen ouders hun kinderen het beste opvoeden in de tienertijd? En welke rol hebben relaties met vrienden en romantische relaties in de ontwikkeling? We onderzoeken zowel de normale als de problematische ontwikkeling, met aandacht voor genetische en biologische factoren, psychologische factoren en sociale factoren. We onderzoeken hoe die factoren in onderlinge samenhang de manier beïnvloeden waarop jongeren zich ontwikkelen. We doen daarbij vooral longitudinaal onderzoek, waarbij we adolescenten gedurende langere tijd volgen in hun ontwikkeling.

Voorbeelden van ons onderzoek

Dynamics of Youth

Veel van het onderzoek van de afdeling Jeugd & Gezin valt binnen het universitaire onderzoeksthema 'Dynamics of Youth'.

Child and Adolescent Studies (CAS)

Het onderzoeksprogramma van de afdeling is onderdeel van het Utrecht Centre for Child and Adolescent Studies (CAS).